Rozpis krajského kola školskej mládeže v orientačnom behu

Napísané: streda, 10. máj 2017

Rozpis krajského kola školskej mládeže v orientačnom behu (24.05.2017) v Rusovciach [PDF]

Pokyny [PDF]